Simontontherapie

Het enthousiaste en bekwame Simonton.eu team

Centraal in mijn praktijk staat de Simonton Methode.

Deze methode bevat een uniek programma voor het begeleiden van mensen met lichamelijke klachten, de diagnose kanker of andere ernstige ziektebeelden. Het is een complementaire behandelwijze waarbij de therapeut op de hoogte wil zijn van de medische situatie van de cliënt, maar zich niet mengt in medische zaken. Wel wordt, indien gewenst, contact onderhouden met andere behandelaars.
De Simonton-therapie is ontwikkeld in de jaren ’80/’90 van de vorige eeuw door de inmiddels overleden Amerikaanse arts dr. O. Carl Simonton, een pionier op het gebied van de psycho-oncologie, heeft nog niets aan actualiteit verloren.

In tegendeel: Het programma ondersteunt de gekozen behandeling van cliënten en staat met nieuwe inzichten en toepassingen midden in de realiteit. De methode richt zich op de samenhang tussen lichamelijke-, emotionele-, spirituele- en zingevingsaspecten, en zet hierbij o.a. wetenschappelijk bewezen technieken uit o.a. hypnotherapie- en placebo-effect studies in. Inmiddels is wereldwijd veel ervaring met deze wijze van begeleiden, en wordt de therapie ook ingezet bij spanningen, lichamelijke klachten in het algemeen, en bij rouw-, en verlies processen.

In de boeken “Op weg naar herstel” en “De kracht die in je schuilt” worden de verschillende onderdelen van dit programma beschreven. Inmiddels zijn nieuwe en geactualiseerde uitgaven van de Simonton methode in het Duits en Italiaans verschenen. Vijfdaagse patiënten-weken (seminars) worden wereldwijd, o.a. in Nederland, Duitsland, Amerika en Japan, en in het verleden ook op het landgoed van prinses Irene in Zuid-Afrika georganiseerd. In mijn praktijk is dit programma in onderdelen ook individueel te volgen, of indien gewenst thuis of in het ziekenhuis.

Een essentieel onderdeel van de methode is “Het werken met Overtuigingen”, een cognitieve aanpak, waarbij de therapeut de cliënt helpt gedachtepatronen die niet bevorderlijk zijn voor herstel in een andere, ondersteunende denkwijze om te zetten. Dit is een zeer krachtig ‘gereedschap’ waarmee in de thuis of ziekenhuissituatie zelf verder mee gewerkt kan worden. Naast gesprekken, ontspanningsoefeningen en meditaties wordt veel aandacht geschonken aan stressmanagement, het aangeven ‘wat u nodig hebt’ en waar nodig grenzen te stellen. Het model Geweldloze Communicatie van Marshall Roosenburg is een vast onderdeel van het programma geworden.

De Simonton methode richt zich op de samenhang tussen lichamelijke, emotionele, sociale, spirituele en zingevingaspecten.

Aandachtspunten die aan de orde komen:

  • werken met thema HOOP: “Hoop laat je vooruitgaan, door de overtuiging dat het door jou gewenste mogelijk kan zijn, in tegenstelling tot hopeloosheid
  • vertrouwen in uzelf en uw ‘hulpbronnen’ blijven houden
  • bewust worden van en omgaan met gevoelens en behoeften
  • inzicht in eigen stresspatronen
  • versterken van het immuunsysteem en zelfhelend vermogen
  • omgaan met pijn 
  • omgaan met emoties van onzekerheid, eenzaamheid, irritatie, boosheid, schuldgevoelens en angst
  • verbeteren van kwaliteit van leven
  • ontwikkelen van innerlijke rust

Simontontherapie is een complementaire begeleidingswijze waarbij de therapeut op de hoogte wil zijn van de regulier medische toestand van de cliënt, maar zich niet mengt in medische zaken. Wel wordt, indien door cliënt gewenst, contact onderhouden met andere behandelaars. 

Omgaan met een levensbedreigende en/of chronische ziekte is vaak ‘topsport’ bedrijven: “…. waar liggen mijn mogelijkheden…?”

www.simonton.eu   
www.simontoncenter.com
www.simonton-genesungsarbeit.de

Literatuur:

“Op weg naar herstel”
“De Kracht die in je schuilt”
“Die Simonton Methode”
“Il metodo Simonton anticancro”
en div. engelstalige uitgaven en artikelen

isbn  90 266 1739 9
isbn  90 5574 447 6
isbn  978 3 499 629891
isbn  978-88-07-09103-2