Imaginatie therapie

Wat doen we met “Imaginatie therapie?”

De teugels in eigen handen?
Dat kan toch helemaal niet?
Ik ‘moet alleen maar van alles,
de artsen beslissen met hun protocollen’.

In situaties waar u op het inzicht van de artsen ‘moet’ vertrouwen is het belangrijk zelf achter de behandelplannen te kunnen staan en ‘het er innerlijk mee eens te zijn’.
Door het onder deskundige begeleiding Imagineren kan ik u helpen bewust contact maken mèt, en onderzoeken van uw innerlijke beelden: “Hoe stel ik me mijn situatie, ziekte eigenlijk voor, hoe voelt dat, wat is er nodig…?’ Door dit heel concreet te maken door de angst, onzekerheid, de plekken waarde ziekte zich manifesteert te beschrijven en te doorvoelen in een innerlijke gesprek, kunt u contact maken met uw ‘innerlijke leiding’ en ontstaat ‘werkmateriaal’. Met dit werkmateriaal ‘Hoe het met u is, waar u behoefte aan heeft’ gaan we in een aantal sessies aan de slag.
En dit alles in een rustige, veilige sfeer op uw eigen tempo.

Helpt dat dan?

Het werken met Imaginatie is met hart en ziel, met al je zintuigen bij volle bewustzijn de innerlijke, vaak onbewuste belevingswereld onderzoeken om zo sterk mogelijk in uw schoenen te kunnen staan om de confrontatie met een ernstige ziekte emotioneel en mentaal aan te kunnen. Om innerlijke rust en kracht te ontwikkelen

Uit wetenschappelijk onderzoek is het bekend dat innerlijke beelden, uw voorstellingen, meningen, opvattingen ‘van hoe iets is’ een grote invloed uitoefenen op de lichamelijke processen. Denk bijvoorbeeld aan puur citroensap op je tong, en voel het effect op je speekselklieren!
Dit principe wordt heden ten dage o.a. in sportpsychologie bewust ingezet om topsporters mentaal, psychisch en fysiek in optimale vorm te brengen.

Ook het ‘dealen’ met een levensbedreigende en/of chronische ziekte is vaak ’topsport’ bedrijven waarbij gevoelens van machteloosheid een rol kunnen spelen.

Hierbij zijn Imaginatie-oefeningen bijzonder waardevol. Het geeft u een instrument in handen om pijn en andere gevoelens te hanteren; de teugels in zelf in handen te nemen en te houden! Imaginatie kan aanzienlijk bijdragen aan het verwerken van het ziek-zijn (coping) en kan de weerbaarheid en kwaliteit van leven sterk bevorderen. Door ‘gezonde’, ondersteunende beelden in te zetten, deze zich mentaal voor te stellen (denk hierbij aan het placebo effect) worden:

* innerlijk krachten geactiveerd
* stresspatronen beïnvloedbaar
* innerlijke rust gecreëerd
* het immuunsysteem versterkt.

Het werken met Imaginatie stelt de kwaliteit van leven altijd centraal, ook in het omgaan en confrontatie met de dood. Als register Imaginatie coach bied ik u hierbij mijn ondersteunende aanwezigheid.

Uit “Er is niets wonderbaarlijks aan een wonder”
      De essentie van White Bull, door Ian Graham

‘Zag ik dat goed of was het slechts mijn verbeelding?’ Vraagt iemand, alsof de verbeelding kan worden afgedaan als iets dat van weinig belang is. Dierbare vrienden, jullie verbeelding is het instrument van jullie ziel; het is het pad waarlangs alles, wat je geest niet kan begrijpen of uitdrukken, jouw bewustzijn bereikt. Het is het kostbaarste stuk gereedschap wat je hebt om een andere realiteit te scheppen dan die waarin je leeft. Verbeelding is de kern van je gebed.