Enige voorzorgsmaatregelen betreffende virus besmettingen
Elke cliënt beslist zelf of hij/zij een face-to-face sessie wil. Cliënt neemt hierin zijn/haar eigen verantwoordelijkheid. Ondanks de maatregelen is het toch mogelijk besmet te zijn. Er is nog te weinig bekend om ook bij de genomen maatregelen te kunnen zeggen of deze afdoende zijn.
Sessies kunnen niet plaatsvinden als ik (als therapeut) of u (als cliënt) griepachtige verschijnselen hebben, zoals:
♦ regelmatig hoesten, kuchen, niesen
♦ koorts (hoger dan 38c.)
♦ kortademigheid

Ook als 1 van uw huisgenoten last heeft van (neus) verkoudheid, keelpijn, onverklaarbare moeheid, diarree of buikklachten wordt dit de dag voor de afspraak gemeld en overlegd of dit een ontmoeting in de weg staat.

In mijn praktijk gelden de volgende omgangsregelingen:
♦ we geven elkaar geen hand
♦ ik leg een handdoek op de stoel
♦ we houden tijdens de sessie 1,5 mr. afstand
♦ we wassen handen voor en na de sessie
♦ cliënt brengt eigen flesje drinken mee
♦ contactpunten worden voor en na de sessie schoongemaakt
♦ toilet bezoek beperken (zorg dat je thuis naar toilet bent gegaan)
♦ vermijden van risicovolle situaties in dagelijks leven

We gaan zorgvuldig met elkaar en onze leefomgeving om